Nincs engedélyezve a javascript.

Rólunk

A Méry Gábor fotóművész által 1995-ben alapított, a trianoni országhatároktól független magyar kultúra egységét és oszthatatlanságát valló Méry Ratio Kiadó fotóalbumokat, klasszikus és kortárs szép-, esszé-, tény- és emlékirat-irodalmat, politikai publicisztikát, történeti monográfiákat, művészet- és művelődéstörténeti kiadványokat, képzőművészeti albumokat és gyermekkönyveket jelentet meg. Kínálatában kiemelt szerepet töltenek be a magyar nyelvű könyvritkaságok reprint és hasonmás kiadásai. Kiadványaikat gondos kivitelezés és magas esztétikai színvonal jellemzi, könyveik nem csak szépségükkel és különlegességükkel, hanem gazdag, érvényes és értékközpontú ismeretanyagukkal is szolgálják az olvasókat.

A kiadó nevéhez kötődik a huszonegy kötetes Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című, a XIX–XX. század fordulóján megjelent mű újrakiadása (2013), valamint – Borovszky Samu szerkesztésében – Magyarország Vármegyéi és városai enciklopédia fakszimile megjelentetése (2018). A Jankovics Marcell és Méry Gábor szerzőpáros barátságának és tizennégy éves közös munkájának legkedvesebbike a középkori Magyar Királyság művészetét bemutató gótikus szárnyas-oltárokról készült tizenkét kötetes albumsorozat (2007–2020).

Szép Magyar Könyv díjas kiadványok: Csillagok között fényességes csillag (2007), A szepeshelyi Szent Márton-székesegyház (2011), A szepesszombati Szent György-templom (2012), Az idő fényképe (2012). Köztársasági elnöki különdíjban részesült Erdély történetének atlasza (2012), míg a Trianon (2020) Magyarország miniszterelnökének különdíját kapta.

Az Esztergom város polgárai által alapított Szent István-díj Alapítvány kuratóriuma a Méry Ratio Kiadót a felvidéki és összmagyarság érdekében kifejtett több évtizedes kiemelkedő és példaértékű művészeti tevékenységéért 2020. szeptember 26-án Szent István-díjjal tüntette ki.